Belgen aan de beurt in strijd tegen ISIS

Het werk voor de Nederlandse F-16's in het Midden-Oosten zit er op. Na bijna 2 jaar inzet tegen terreurorganisatie ISIS heeft de Belgische luchtmacht het stokje vanmorgen van de Nederlanders overgenomen.

Mouwembleem eenheid Midden-Oosten

België en Nederland nemen samen deel aan de Air Task force Middle East.

De Belgen zetten de strijd tegen ISIS voort met 6 F-16’s. Nederlandse militairen leveren de force protection voor het Belgische detachement. Voorheen waren de rollen omgedraaid en was de beveiliging in handen van onze zuiderburen.

Thuis

De 6 Nederlandse toestellen landen overmorgen op Vliegbasis Volkel. Volgens Commandant Luchtstrijdkrachten luitenant-generaal Dennis Luyt, die de commando-overdracht bijwoonde, hebben ze veilige en effectieve missies gevlogen. "De resultaten spreken voor zich, een sprekend voorbeeld is de recente verovering van de stad Fallujah." Aan deze overwinning van Iraakse grondtroepen, leverde de luchtmacht  een relevante bijdrage.

Gevlogen missies

De Air Task Force Middle East heeft meer dan 2.100 missies gevlogen waarbij meer dan 1.800 keer wapens zijn ingezet. Het gaat dan om bombardementen met precisiemunitie. Bij elke aanval had het voorkomen van nevenschade aan burgerdoelen prioriteit.

Wapperende Belgische vlag.

Belgische F-16's nemen de taak van Nederlandse jachtvliegtuigen over.

Korte terugblik

De missie begon in oktober 2014. Nederland stuurde toen 8 F-16's, waaronder 2 reservetoestellen, om in coalitieverband mee te vechten in de strijd tegen ISIS. Later is het aantal vliegtuigen teruggebracht tot 6. Aanvankelijk opereerden de gevechtsvliegtuigen alleen boven het strijdtoneel in Irak. Begin dit jaar werd dit uitgebreid tot het luchtruim boven Oost-Syrië. Die luchtaanvallen waren vooral bedoeld om de aanvoerlijnen  te ontwrichten en strategische locaties zoals brandstofdepots en wapenopslagplaatsen van ISIS uit te schakelen.