Hennis: beïnvloeding en slagkracht belangrijk bij onderzeeboten

Afschrikkingsvermogen, grote en precieze maritieme slagkracht om onder meer oppervlakteschepen te beschermen en daarmee mogelijkheden tot strategische beïnvloeding, het vermogen om met een relatief beperkte militaire inzet het gedrag van de tegenstander te beïnvloeden. Wat Defensie betreft moeten de mogelijk aan te schaffen onderzeeboten aan deze militair-functionele eisen voldoen. Minister Jeanine Hennis-Plasschaert laat dat vandaag per brief aan de Tweede Kamer weten.

Onderzeeboot in het dok.

Een onderzeeboot van de Walrusklasse verlaat na onderhoud de schepenlift (november 2015).

Daarnaast wil de minister dat de onderzeeboten wereldwijd inlichtingen kunnen verzamelen, analyseren en delen. Ook moeten de boten functioneren als uitvalsbasis voor speciale operaties. Nederland hoopt verder Australië, Duitsland, Noorwegen en Zweden te betrekken bij het vervangingstraject. Nieuwe ontwikkelingen in Frankrijk en de VS worden nauwlettend gevolgd.

Samenwerking

Samenwerking is van groot belang bij het ontwerp, de bouw, de instandhouding en de inzet van de boten. Gedacht wordt aan verschillende vormen. Zoals gezamenlijke verwerving, poolvorming en het delen van capaciteit. Het in kaart brengen van de eisen richt zich verder op de operationele gereedheid (opleiding en training) en de materiële gereedheid (onderhoud, reservedelen, programma’s voor levensduurverlenging).

Ook wijst Hennis op operationele en financiële duurzaamheid. De eventuele nieuwe onderzeeboten moeten veelzijdig inzetbaar zijn en over voldoende aanpassingsvermogen en groeipotentie beschikken voor de toekomst. Ze noemt onbemande systemen en sensoren, genetwerkt en informatie gestuurd optreden, differentiatie van bewapening en zelfbescherming.

Opties

Tijdens het onderzoek, dat loopt tot medio 2018, bekijkt Defensie hoe aan de functionele eisen valt te voldoen. Sowieso worden 4 opties verkend. Dat zijn een expeditionaire onderzeeboot (wereldwijd opererend), een Europese homeland security-variant (voor inzet  binnen het Europese NAVO-verdragsgebied), een onbemande versie en een nul-variant (geen onderzeebootcapaciteit). Defensie doet geen onderzoek naar nucleair aangedreven onderzeeboten, omdat die te duur zijn.

De onderzeeboten van de Walrusklasse naderen het eind van hun levensduur. Het volgende kabinet moet een besluit nemen over de vervanging. Leidend daarbij zijn de buitenlandse en veiligheidspolitieke ontwikkelingen, de belangen van Nederland en de prioriteiten binnen de NAVO en de EU.

Zie ook

Hoort bij