Meer munitie en nieuwe mortieren voor Defensie

Defensie krijgt de komende jaren meer munitie. Daarnaast worden de huidige 81mm- en 60mm-mortieren vervangen door modernere exemplaren. Dit liet minister Jeanine Hennis-Plasschaert vandaag aan de Kamer weten.

Mariniers vuren met een 81mm-mortier tijdens een oefening in Engeland.

Mariniers vuren met een 81mm-mortier tijdens een oefening in Engeland (juni 2014).

De verhoging van de munitievoorraad gebeurt om de krijgsmacht te versterken. Ook de veranderde veiligheidssituatie vraagt om een hogere mate van gereedheid. De NAVO onderstreept dit in het recent verschenen Defence Planning Capability Review.

Het project loopt tot en met 2019 en kost tussen €100 en €125 miljoen. Het gaat om een aanvulling van zo’n 200 bestaande munitieartikelen: klein kalibermunitie, geschut- en mortiermunitie, hand- en geweergranaten, raketten, rookgranaten, springmiddelen en diverse specialistische munitiesoorten.

Missies leidend

Leidend bij het verhogen van de munitievoorraden zijn de tekorten bij huidige missies en het verbruik bij toekomstige missies. De munitie is ook van belang voor de deelname aan de NATO Response Force, inclusief de flitsmacht (Very High Readiness Joint Task Force), en de EU-Battle Group. Verder is verhogen nodig om de doelen te halen uit de nota ‘In het belang van Nederland’.

Kisten munitie in opslag in een bunker op Munitiecomplex Veenhuizen.

Kisten munitie in opslag in een bunker op Munitiecomplex Veenhuizen.

Mortieren

De mortieren zijn nog altijd van essentieel belang voor de slagkracht en bescherming van de eenheden. De mortieren worden vervangen omdat ze dit jaar het einde van hun technische levensduur bereiken. Daarnaast voldoet het 81mm-mortier niet meer aan de huidige eisen qua bereik, nauwkeurigheid, mobiliteit en inzetsnelheid.

81mm-mortier

De eisen voor het nieuwe 81mm-mortiersysteem zijn:

  • een bereik van minimaal 6.000 meter. Dat is nu maximaal 5.600 meter;
  • door moderne randapparatuur mobieler, sneller en nauwkeuriger zijn;
  • inzetbaar onder alle relevante licht-, weer-, klimaat- en terrein- omstandigheden;
  • bruikbaar vanaf de grond én op een voertuig.

Voor pantserinfanterie-eenheden is een automatische richtinstallatie noodzakelijk. Hiermee kan het mortier bediend worden door 2 in plaats van 3 mensen. Zo kan een mortiergroep van de pantserinfanterie zijn 3 mortieren tegelijk inzetten.

122 systemen vervangen de 128 huidige 81mm-mortieren. Doordat 1 systeem de 2 huidige types vervangt, zijn minder reservesystemen nodig. 39 van de nieuwe mortiersets krijgen automatische richtinstallaties.

Een luchtmobiele militair richt een 81mm-mortier tijdens de oefening Noble Jump.

Een luchtmobiele militair richt een 81mm-mortier tijdens Noble Jump, een oefening van de VJTF (juni 2015).

60mm-mortier

De eisen voor het nieuwe 60mm-mortiersysteem zijn:

  • een bereik van tenminste 1.800 meter. Dat is nu maximaal 1.050 meter;
  • snel inzetbaar;
  • te vervoeren en bedienen door 1 militair;
  • inzetbaar onder alle relevante licht-, weer-, klimaat- en terreinomstandigheden.

Er is behoefte aan 113 60mm-commandomortiersystemen, maar om financiële redenen schaft Defensie er slechts 80 aan. Hierdoor krijgen de verkennings- en antitankpelotons van de landmacht geen 60mm-mortieren. Door herverdeling van de systemen wordt de beschikbaarheid bij inzet van de eenheden gegarandeerd.

Waarde aangetoond

Tijdens de veelvuldige inzet bij missies in voormalig Joegoslavië, Irak, Afghanistan en Mali is de waarde van de mortieren telkens opnieuw aangetoond. Met deze modernisering wordt de operationele inzetbaarheid van de krijgsmacht verder verbeterd en is optreden mogelijk in het hele geweldspectrum.

Zie ook