Defensie start wervingscampagne voor vrouwen

Defensie wil het komende jaar meer vrouwen interesseren voor werken aan vrede en veiligheid. Minister Jeanine Hennis-Plasschaert en andere Defensievrouwen doen daarom mee in een wervingscampagne. Ze reageren in video’s op ‘foute’ reacties op social media van mannen over vrouwen bij Defensie.

Beeld uit de wervingscampagne. Foto Ester, pelotonscommandant. Links tekstvak: @Mag ik ook nog ff. Dienstplicht voor dames? Wat gaan ze doen? Prikkeldraad breien?

Een beeld uit de wervingscampagnevideo.

Op dit moment kiezen nog te weinig vrouwen voor een baan als militair. Uit onderzoek blijkt dat vrouwen vaak niet weten dat Defensie naar hen op zoek is en wat de mogelijkheden zijn. Zij denken dat het een mannenwereld is, met alleen gevechtsfuncties en weten niet precies welke maatschappelijke rol de organisatie vervult.

Vooroordelen wegnemen

Bewindsvrouw Hennis is daarom groot voorstander van de campagne, omdat die kan helpen vooroordelen weg te nemen. “Er worden echt hele foute dingen gezegd over vrouwen die werken bij Defensie”, aldus de minister. “Omdat dat beeld een keer de wereld uit moet, doe ik vol overtuiging mee aan de campagne. Vrouwen kunnen hier zoveel mooie ervaringen opdoen en hebben in heel veel uiteenlopende functies een toegevoegde waarde voor onze organisatie.”

10% vrouw

Defensie bouwt aan een toekomstbestendige organisatie, met een grotere diversiteit in het personeelsbestand. Op dit moment is 10% van de medewerkers bij Defensie vrouw. Om de diversiteit te vergroten wordt de komende tijd extra aandacht besteed aan het werven van meer vrouwelijke werknemers. Binnen alle Defensieonderdelen liggen namelijk volop kansen en mogelijkheden, voor zowel mannen als vrouwen. Zij kunnen in vele verschillende functies aan de slag.