Korps Mariniers open voor vrouwen

Het Korps Mariniers wordt per 1 januari 2017 opengesteld voor vrouwen. Om te worden toegelaten moeten zij voldoen aan dezelfde eisen als mannen. Dit staat in de personeelsrapportage 2015 die minister Jeannine Hennis-Plasschaert vandaag aan de Kamer stuurt.

Mariniers tijdens de AS-opleiding (advanced signalers).

Mariniers tijdens de AS-opleiding (advanced signalers), april 2015.

De reden voor het besluit is dat het niet van deze tijd is om vrouwen op voorhand van een beroep uit te sluiten. Wel is het uitgangspunt dat niet aan de bestaande selectie-, opleidings- en functie-eisen wordt getornd en dat het optreden onder operationele omstandigheden hetzelfde blijft. Met de  openstelling voor vrouwen wordt de situatie bij het Korps Mariniers hetzelfde als bij 11 Luchtmobiele Brigade en het Korps Commandotroepen. Deze zomer wordt in Groot-Brittannië ook een besluit verwacht over het wel of niet openstellen van de Royal Marines voor vrouwen.

Nog niet gelukt

11 Luchtmobiele Brigade is sinds de oprichting in 1992 toegankelijk voor vrouwen. Al bij de eerste lichting zat een vrouw. Sindsdien ontvingen enige tientallen vrouwen de rode baret die symbool staat voor luchtmobiele infanteristen. Daarentegen is het tot nu toe nog geen vrouw gelukt om toe te treden tot het Korps Commandotroepen.

Personeelsrapportage

In de personeelsrapportage kijkt Defensie terug op de gestelde personele doelen voor het afgelopen kalenderjaar en de recente ontwikkelingen op personeelsgebied. Zo is er ook te lezen dat de maatregelen uit de beleidsbrief 2011 en de nota In het belang van Nederland er toe hebben geleid dat het personeelsbestand bij Defensie kleiner is geworden in 2015.