IGK: ‘Minder bureaucratie en meer aandacht voor veteranen en reservisten’

“Mijn belangrijkste zorg is dat sommige bureaucratische processen de instandhouding van mens en materieel in het uitzendgebied dreigen te belemmeren.“ Dat stelt Inspecteur-Generaal der Krijgsmacht (IGK) luitenant-generaal Bart Hoitink in zijn jaarverslag over 2015. Dat stuurde minister Jeanine Hennis-Plasschaert vandaag naar de Tweede Kamer.

In de begeleidende kamerbrief schrijft Hennis dat bureaucratie Defensie(personeel) geen te zware last mag worden. Daarom heeft het streven naar meer eenvoud in de besturing en de bedrijfsvoering tot op het hoogste niveau de aandacht. Als voorbeelden noemt ze het samenbrengen van 87 personeelsbevoegdheden tot 1 overzichtelijk mandaatbesluit en het vereenvoudigen van verwervingsprocedures tot een bedrag van €1.250.

Positief

In zijn jaarverslag 2015 schetste de IGK een positief beeld van onder meer personeelszorg, de erkenning en waardering voor veteranen. Hij meldt verder dat de werkdruk op meerdere Defensielocaties normaliseert en dat de bedrijfsvoering beter loopt. Ook signaleert hij een positieve beweging bij vernieuwingen op IT-gebied, mede dankzij verbeterde interne samenwerking.

Genoeg te doen

Uit de rapportage blijkt dat er ook nog het nodige te doen is. Op alle niveaus binnen Defensie blijft aandacht nodig voor het (her)vinden van de balans tussen ambities en mogelijkheden. Ook de verdere optimalisatie van de bedrijfsvoering blijft de komende jaren hoog op de agenda staan. Evenals de knelpunten in de materieellogistieke keten.

Rol IGK

De IGK adviseert de minister over het Defensiebeleid en de uitvoering ervan. Hij legt werkbezoeken af en doet onderzoek. Zo krijgt hij inzicht in  hoe Defensie beleid uitvoert en hoe het personeel regelgeving ervaart. Hij rapporteert zijn bevindingen elke 4 maanden aan de minister en bundelt deze jaarlijks in een verslag.