Defensie voorop in digitale strijd vanaf Cyber Range

Defensie zet  samen met Thales een geavanceerde trainings- en testfaciliteit ‘cyber’ op in de Dumoulinkazerne in Soesterberg. Op de zogenoemde Cyber Range zijn bijvoorbeeld cyberaanvallen op wapensystemen te simuleren. Het contract voor de samenwerking werd vandaag getekend.

De faciliteit biedt een veilige, afgesloten onderzoeks- en testomgeving voor het nabootsen van cyberaanvallen en andere incidenten. Die kunnen gericht zijn op wapen- en IT-systemen en satellietverbindingen. Ook is het mogelijk hier verdedigingsmechanismen te ontwikkelen en te testen. Defensie gaat op de Cyber Range ook personeel opleiden en trainen. Zo bouwt Defensie hier op meerdere fronten aan haar cybercapaciteit. Thales zorgt de komende 3 jaar voor ondersteuning.

Effectief reageren

Op de Cyber Range is de betrouwbaarheid en veiligheid van sensor-, wapen- en commandovoeringsystemen, informatiesystemen, netwerken en digitale infrastructuur continu te verbeteren. Defensie kan zich hier in een vroeg stadium nieuwe technieken eigen maken. Zo valt snel en effectief te reageren op nieuwe ontwikkelingen.

Volgende stap

Commandant Defensie Cyber Commando brigadegeneraal Hans Folmer: “Alle vormen van cyberoperaties kunnen hier worden gesimuleerd. Dit is essentieel voor het trainen van personeel en testen van systemen. Het CyberLab is een belangrijke stap voor het Defensie Cyber Commando.”

Directeur Cybersecurity Thales René van Buuren vergeleek het met de testfaciliteiten waar bijvoorbeeld het Nederlands Lucht- en Ruimtevaartcentrum en het Waterloopkundig Laboratorium hun modellen testen. “Voor het IT-domein is dit de volgende, benodigde stap. Met de Cyber Range loopt Defensie voorop.”

Commandant Defensie Cyber Commando brigadegeneraal Hans Folmer en directeur Cybersecurity Thales René van Buuren ondertekenen het samenwerkingscontract.

Commandant Defensie Cyber Commando brigadegeneraal Hans Folmer en directeur Cybersecurity Thales René van Buuren ondertekenen het samenwerkingscontract.

Koppelen cyberlaboratoria

De Cyber Range kan ook worden gekoppeld met testfaciliteiten en cyberlaboratoria van andere Defensieonderdelen, ministeries, kennisinstituten en andere landen. Grootschalige cyberoefeningen versterken de internationale samenwerking en slagkracht. Gezamenlijk kunnen complexe scenario’s worden teruggekeken, geïnspecteerd, geëvalueerd en geanalyseerd.

Defensie Cyber Commando

Het Defensie Cyber Commando (DCC) ontwikkelt cybercapaciteiten en ondersteunt militaire operaties met cyberoperaties. Onderdeel van het DCC is het Defensie Cyber Expertise Centrum, dat de kennis en het innovatieve vermogen van Defensie in het cyberdomein versterkt. Hier wordt de Cyber Range ondergebracht.

Samenwerking Thales

Defensie werkt ook samen met Thales bij de beveiliging van de NATO communicatieverbindingen. Daarnaast startten beide partijen begin dit jaar met TNO de NTP Cyber Assurance. Hier wordt de ‘cyber state’ van sensoren-wapen- en communicatiesystemen gemonitord. Met deze informatie kan de digitale weerbaarheid en het defensieve vermogen worden vergroot.