Hennis spreekt Europese collega's in Luxemburg

Minister Jeanine Hennis-Plasschaert heeft gisteren en vandaag in Luxemburg met haar Europese collega’s gesproken over defensiesamenwerking binnen de EU. Tijdens deze EU-raad stonden ook de situatie in Libië en het EU-kader voor hybride dreigingen op de agenda.

Minister Hennis-Plasschaert.

Minister Hennis-Plasschaert verwelkomt de komst van de EU Hybride Fusion Cell.

Gisteravond verklaarde de EU de nieuwe Libische eenheidsregering te willen helpen bij het versterken van het politieapparaat, terrorismebestrijding, mensensmokkel, grensbewaking en de aanpak van migratieproblematiek. Er staat een steunpakket van ruim € 100 miljoen klaar, in te zetten voor snelle wederopbouw en humanitaire hulp. Hennis zei dat ook moet worden gekeken hoe de EU maritieme missie in het gebied (Operatie Sophia) is te verbreden, zodat de Libische eenheidsregering beter in staat is mensensmokkel tegen te gaan, evenals de opkomst van ISIS. Te denken valt aan het bestrijden van wapensmokkel en het opleiden van de Libische kustwacht. Nu richt Sophia zich alleen nog op de mensensmokkel in het gebied. "Het is belangrijk dat dit gebeurt op basis van een Libisch verzoek en dat de Libische regering ook eigenaarschap toont."

Europese veiligheidsstrategie

De EU Hoge Vertegenwoordiger voor Buitenlandse Zaken en Veiligheidsbeleid, Federica Mogherini, sprak over de nieuwe Europese veiligheidsstrategie, waarschijnlijk in juni gereed. Nederland gaf eerder aan dat dit gepaard moet gaan met een witboek, met de door de lidstaten te leveren capaciteiten. "De Europese defensiesamenwerking had in het verleden een te vrijwillige karakter. De ontwikkelingen in de wereld tonen dat we ons dat niet langer kunnen veroorloven", verklaarde Hennis eerder. Mogherini bevestigde in Luxemburg dat zij er naar streeft de nieuwe EU Global Strategy uit te werken in een actieplan voor militaire samenwerking, zodra de strategie door de lidstaten is vastgesteld.

Hybride dreigingen in Europa

Ook spraken de defensieministers over hybride dreigingen in Europa. Er is sprake van hybride dreigingen wanneer een regime of groepering een land wil destabilseren via niet-militaire middelen, zoals door het plegen van aanslagen, cyberaanvallen of sabotage van kritische infrastructuur.

De EU heeft nu een Europees kader voor hybride bedreigingen opgesteld. Dat voorziet in een betere coördinatie tussen lidstaten, instellingen en partners van Europa (zoals de NAVO) voor veiligheidsstrategieën en middelen. Zo komt er bijvoorbeeld een EU Hybride Fusion Cell voor het delen van belangrijke inlichtingen.

Hennis verwelkomt het nieuwe EU-kader. "Het is een belangrijke eerste stap om te komen tot een coherente EU-aanpak als het om onze veiligheid gaat." Daarbij zei zij te hopen dat de EU Hybride Fusion Cell zo snel mogelijk operationeel wordt, zodat deze kan bijdragen aan de veiligheid van de lidstaten.