Dekens van oude gevechtskleding voor vluchtelingen

Afgeschreven gevechtskleding en ander textiel van Defensie wordt door de Stichting Leger des Heils Reshare gerecycled tot dekens. De liefdadigheidsorganisatie stelt nu 10.000 van deze fleecedekens beschikbaar als noodhulp voor vluchtelingen in Zuid-Europa.

De laatste 2 jaar spoort het Rijk bedrijven en ministeries aan om zoveel mogelijk afgeschreven textiel geschikt te maken voor hergebruik. Defensie heeft al 10-tallen jaren een gecontroleerde retourstroom. Hiervan wordt 30% opgelapt voor hergebruik.  Van het andere deel worden nieuwe producten gemaakt, zoals tassen, tenten, key-cords en dus ook dekens. De dekens bevatten 85 % gerecycled polyester en katoen uit gevechtskleding.

Voorbeeldfunctie

Dit maakt Defensie qua duurzaamheid een voorbeeld voor andere ministeries en een belangrijke stimulans voor bedrijven. En dat is belangrijk volgens luitenant-kolonel Rob van Arnhem. Als Categoriemanager Bedrijfskleding Rijk zorgt hij er onder meer voor dat Defensie hoogwaardige grondstoffen van afgeschreven kleding en textiel aanlevert.  “Duurzaamheid wordt belangrijker dan prijs”, hield hij zijn toehoorders afgelopen week nog voor tijdens Safety & Health@Work. Tijdens dit 2-jaarlijkse platform in Ahoy Rotterdam verdiepen professionals zich in veilig, gezond en verantwoord werken.

De reden hiervoor is dat spullen steeds vaker voor een bepaald minimumpercentage recyclebaar moeten zijn. Dat geldt dus ook voor de aankopen en aanbestedingen die Defensie doet. Van Arnhem riep marktpartijen op om hier ook op in te spelen. “Het ambitieniveau van de overheid op het gebied van innovatie en duurzaamheid hangt grotendeels af van het innovatief vermogen van de marktpartijen.

Test formulier WPG:

Beroep op privacyrecht Wet politiegegevens

Contactvoorkeur *
Op welk WPG-recht doet u een beroep? *
Van wie vraagt u persoonsgegevens op? *

Vul hier het werknemer-id of registratienummer in van degene van wie u de persoonsgegevens opvraagt. Wanneer niet bekend vult u in: geboortedatum.

We vragen dit zodat uw verzoek bij de juiste behandelaar terecht komt. Dit versnelt uw verzoek.

Stuur in alle gevallen een kopie van uw eigen legitimatiebewijs mee.

Stuur bij persoonsgegevens van een ander altijd een ondertekende machtiging mee van die ander.

Stuur bij persoonsgegevens van een ander altijd een kopie van het legitimatiebewijs van die ander mee.

Wanneer nodig kunt u hier extra informatie toevoegen.

avg-nl

Informatie over de verwerking van uw persoonsgegevens

Defensie gebruikt uw persoonsgegevens om uw verzoek te behandelen. Defensie houdt bij wie, wanneer welke rechten heeft ingeroepen. Na toetsing worden de meegestuurde legitimatiebewijzen vernietigd. Uw informatie delen we wanneer nodig met anderen.

Waarom worden deze gegevens gevraagd?

Wij gebruiken uw gegevens met uw toestemming, omdat wij anders uw verzoek niet kunnen behandelen.

Op welke manier worden uw gegevens verwerkt?

Wij gebruiken uw gegevens om uw verzoek te behandelen. Uw verzoek wordt door onze eigen medewerkers behandeld. Uw persoonsgegevens delen we wanneer nodig met geautoriseerde gebruikers volgens de Wet politiegegevens.

Hoelang bewaren wij uw gegevens?

Zodra wij uw verzoek hebben behandeld worden uw gegevens verwijderd. Normaal gesproken gebeurt dit binnen 5 jaar en voor klachten binnen 10 jaar. Zie voor meer informatie artikel 14 Wet politiegegevens. Na toetsing worden de meegestuurde legitimatiebewijzen vernietigd.

Wat zijn uw rechten?

Meer informatie over uw rechten vindt u op de pagina 'Privacy'.

Akkoordverklaring *