Tweede Border Security Team naar Griekenland

Nederland zet vanaf morgen een 2e Border Security Team (BST-II) in Griekenland in. Op het eiland Lesbos helpt het team de Grieken bij het inrichten van een EU-hotspot om migranten te screenen, identificeren en registreren. Dit melden minister Jeanine Hennis-Plasschaert (Defensie) en staatssecretaris Klaas Dijkhoff (Veiligheid en Justitie) vandaag aan de Kamer.

Militairen achter desk registreren migranten.

Stappen in het registratieproces. Griekenland, Chios, 22 januari 2016.

De bewindslieden vinden een goede registratie van asielzoekers heel belangrijk. Zonder registratie van asielzoekers hebben volgens hen Europese maatregelen als herplaatsing geen zin. Het BST-II bestaat uit ongeveer 55 personen van de marechaussee, landmacht, de Nationale Politie en het ministerie van Veiligheid en Justitie. 

Toename asielaanvragen

Het BST-II wordt ingezet onder de vlag van het agentschap Frontex dat EU-lidstaten ondersteunt bij het bewaken van de buitengrenzen. Frontex en het EU-ondersteuningsbureau voor asielzaken (EASO) hebben lidstaten gevraagd om extra personeel en materieel te leveren. Dit vanwege de sterke toename van het aantal asielaanvragen in Europa.

Het kabinet draagt met het 2e team bij aan noodzakelijke maatregelen om de asielinstroom beheersbaar te houden. Het eerste Border Security Team is actief op het Grieke eiland Chios, sinds 4 januari 2016.