Strijd tegen piraten met jaar verlengd

Nederland verlengt zijn bijdrage aan de Europese antipiraterijmissie Atalanta tot eind 2016. Defensie zet volgend najaar voor de kust van Somalië 1 marineschip in. Dan voert Nederland ook het commando over de operatie.

Archieffoto: Zr. Ms. Johan de Witt in de Golf van Aden

Archieffoto: Zr. Ms. Johan de Witt in de Golf van Aden

De marine doet al sinds 2009 mee aan antipiraterijoperaties in de wateren bij Somalië. Het aantal kapingen daalde de afgelopen jaren sterk. Sinds voorjaar 2012 was er geen succesvolle kaping van een koopvaardijschip meer. De internationale maritieme aanwezigheid speelde daarbij een belangrijke rol.

Dreiging blijft

Ook reders deden veel aan de bescherming van hun schepen. Zo volgden ze veilige routes en deelden ze informatie. Maar de dreiging bestaat nog steeds. Want piraterij blijft een aantrekkelijke manier van geld verdienen in een land waar armoede en werkloosheid heersen.

Migratiecrisis

Het is daarom van belang het afschrikwekkende effect van marineschepen te behouden, schrijft het kabinet vandaag aan de Kamer. Tegelijkertijd is er steeds meer behoefte aan maritieme capaciteit op andere plaatsen in de wereld. Dat is onder meer een gevolg van de migratiecrisis. Nederland zet daarom in 2016 maar 1 schip in voor Atalanta. De afgelopen jaren waren dat er 2.

Stabiliteit Somalië

Naast het bestrijden van piraterij levert Nederland in Somalië ook bijdragen aan een maritieme capaciteitsopbouwmissie en een Europese trainingsmissie. Zo helpt het Somalië zelf te werken aan de stabiliteit van het land om onderliggende oorzaken van piraterij aan te pakken.