Koning bezoekt jubilerende Inspecteur-Generaal der Krijgsmacht

Koning Willem-Alexander heeft gisteren een bezoek gebracht aan de jubilerende Inspecteur-Generaal der Krijgsmacht (IGK) luitenant-generaal Bart Hoitink. Deze week 70 jaar geleden trad Prins Bernhard aan als eerste IGK.

Landgoed De Zwaluwenberg

Landgoed De Zwaluwenberg

Hoitink ontving het staatshoofd op Landgoed De Zwaluwenberg in Hilversum. Willem-Alexander onthulde de oude standaard die in de tijd van zijn grootvader aan de vlaggenmast hing. De ingelijste standaard siert nu de hal van de IGK-residentie.

De koning liet zich uitvoerig informeren over het werk van de IGK. Hij sprak met stafleden en ondersteunend personeel. Hij toonde zich met name geïnteresseerd in de rol van de reserveofficieren die sinds kort deel uitmaken van de staf van IGK.

Taken

De IGK is naast een belangrijk adviseur van de minister en Inspecteur der Veteranen ook Inspecteur der Reservisten. Hij bemiddelt voor al het Defensiepersoneel, actief dienend of niet, en hun thuisfront. Hij probeert de partijen nader tot elkaar te brengen om zo tot een oplossing te komen. De IGK legt rechtstreeks verantwoording af aan de minister. Hij heeft toegang tot alle delen van de organisatie, mag alle documenten inzien en iedere vergadering bijwonen.

Vandaag worden de feestelijkheden vanwege het jubileum vervolgd met een symposium op Paleis Soestdijk.