Verantwoordingsdag 2014

Het Kabinet legde vandaag verantwoording af over de financiën en het beleid van het afgelopen jaar. Vanmiddag presenteerde minister van Financiën Jeroen Dijsselbloem namens het kabinet het Financieel Jaarverslag van het Rijk (FJR) over 2014. Dat bevat de jaarverslagen van alle departementen, dus ook die van Defensie.

Vorig jaar werd zowel nationaal als internationaal een groot beroep gedaan op Defensie. Door ontwikkelingen in het Midden-Oosten en Afrika besloot het kabinet militaire bijdragen te leveren aan de VN-missie in Mali en de strijd tegen ISIS in Irak. Hierdoor moest het budget voor de inzet voor internationale veiligheid worden verhoogd. Defensie leverde een belangrijke bijdrage aan de repatriëringsmissie van vlucht MH-17 en is gecompenseerd voor de inzet van personeel en materieel. Nationaal is Defensie in 2014 bijvoorbeeld ingezet voor de Nuclear Security Summit in Den Haag. Er werden meer dan 8.000 militairen ingezet.

2014 stond voor Defensie in het teken van de uitvoering van de maatregelen uit de nota 'In het Belang van Nederland'. Een deel daarvan is teruggedraaid omdat Defensie € 115 miljoen extra kreeg.