Defensie en Thales onderhouden samen luchtruimverdedigings-systemen

Dankzij de Smart-L-radar zien marineschepen en radarstations van de luchtmacht eventuele raketten of vijandelijke vliegtuigen al van mijlenver aankomen. Om te zorgen dat dit in de toekomst ook nog tegen acceptabele kosten kan, is er vandaag in Hengelo een overeenkomst getekend tussen Defensie en Thales Nederland.

Artist impression Thales: luchtverdedigings- en commandofregat Zr. Ms. Evertsen met een gemoderniseerde SMART-L.

Artist impression: De Evertsen met gemoderniseerde SMART-L.

Het gaat om contracten voor de instandhouding van 4 SMART-L early warning capability (EWC) radars voor de Koninklijke Marine en 2 SMART-L EWC grondgebonden radars voor de Koninklijke Luchtmacht. Deze radars zorgen voor het beschermen van NAVO-grondgebied tegen bijvoorbeeld zogenoemde ruimteraketten. Deze vliegen deels door de ruimte en bereiken zeer hoge snelheden. De SMART-L EWC ziet dit soort dreigingen van ver aankomen. Die maakt het mogelijk om ze buiten de dampkring te vernietigingen en de schade van scherven of gevaarlijke stoffen te beperken. Nederland loopt op dit gebied samen met Amerika voorop.

Kosten beheersbaar

“Het onderhoud voor de scheeps- en landradarsystemen is op elkaar afgestemd. Door dit op langere termijn vast te leggen, worden de kosten beter beheersbaar”, zegt directeur Defensie Materieel Organisatie vice-admiraal Matthieu Borsboom.
“Deze overeenkomsten geven Thales een belangrijke rol in de instandhouding van de beveiliging van het Nederlandse luchtruim”,  stelt directeur Gerben Edelijn. “Wij nemen deze verantwoordelijkheid graag. Het sluit aan bij onze maatschappelijke rol.”

Gegarandeerd onderdelen

Het onderhoud aan de SMART-L EWC voor de 4 luchtverdedigings- en commandofregatten wordt vanaf 2018 uitgevoerd door de Directie Materiele Instandhouding (DMI) van de marine en Thales.  De DMI en de scheepsbemanning voeren het reguliere onderhoud uit. Thales garandeert gedurende de levensduur de beschikbaarheid van onderdelen. Ook zorgt de radarproducent met de marine voor de onderhoudsopleidingen.

Artist impression Thales: grondgebonden SMART-L

Artist impression Thales: grondgebonden SMART-L

Grondgebonden radars

Eind vorig jaar al werd de aanschaf beklonken van 2 SMART-L EWC grondgebonden radarsystemen voor de luchtmacht. Deze nieuwe radars vormen net als de marineradars een bijzondere combinatie van een langeafstand rondzoekradar en de verdedigingscapaciteit van Thales tegen ballistische raketten. De systemen houden niet alleen het Nederlandse luchtruim in de gaten, maar zorgen er ook voor dat dat eventuele dreigingen vernietigd kunnen worden. Met het nu afgesloten contract is Thales heel de levensduur verantwoordelijk voor goed werkende radarsystemen. 

Nederland radarland

Nederland is toonaangevend op het gebied van radartechnologie en –ontwikkeling. Defensie, de industrie en kennisinstituten werken hierbij nauw samen. Het platform ‘Nederland Radarland’ verankert en de samenwerking en waarborgt de kennis en technologieontwikkeling. Defensie, Thales Nederland, TNO en de Technische Universiteit Delft vormen het samenwerkingsverband.