Alarmering flitsmacht verloopt soepel

De Nederlandse component van de zogenoemde NAVO-flitsmacht draaide 7, 8 en 9 april op volle toeren. De bedoeling was te trainen dat 200 militairen van 11 Luchtmobiele Brigade binnen 48 uur volledig bepakt en bezakt klaar zouden staan om met militair transport naar een conflictgebied te vliegen.

De test was ter voorbereiding op Noble Jump, in juni in Polen. De flitsmacht is een uitvloeisel van de NAVO-top van vorig jaar in Wales, waar het ‘Readiness Action Plan’ werd aangenomen. Dit ontwerp omvat maatregelen om snel, flexibel en slagvaardig te reageren op dreigingen aan de randen van het NAVO-verdragsgebied. De oprichting van de flitsmacht, voluit de interim-Very High Readiness Joint Task Force (VJTF), is een van de initiatieven. Stand-by staande eenheden moeten weliswaar binnen enkele dagen gereed zijn voor verplaatsing naar het inzetgebied, maar de voorhoede zelfs al binnen 48 uur. Nederland levert samen met Duitsland en Noorwegen in 2015 gevechtskracht voor die interim-flitsmacht.

Uitrusting gereed maken

Op de Oranjekazerne in Schaarsbergen rinkelden dinsdagochtend dan ook de alarmbellen. In no-time werden de betrokken eenheden verdeeld in groepen om de administratie beheerst en gesmeerd te laten verlopen. De start van de oefening bestond feitelijk uit 1 grote controleronde van namen met bijbehorende paspoortnummers met houdbaarheidsdata, veiligheidschecks en vaccinaties. Daarna was er tijd om voertuigen, materieel en persoonlijke uitrusting gereed te maken. Daar hoorde ook een bezoek aan de wapenkamer bij, om wapenkisten te vullen en de bijbehorende lijsten te completeren.

Brandstof gereed maken voor transport.

Er moet voldoende brandstof mee.

Inchecken op Eindhoven

In een snel opgezette bevoorradingsstraat werden de rode baretten voorzien van onder meer voeding, water en scherfvest. Nadat ook de documenten voor middelen zoals gevaarlijke stoffen waren ingevuld en ondertekend, reden de eenheden naar Vliegbasis Eindhoven. Daar checkten ze in terwijl cargo-experts van de luchtmacht het materieel gereed maakten voor transport door de lucht. Maar van opstijgen kwam het niet. Nadat was aangetoond dat de Nederlandse militairen van de flitsmacht binnen 48 uur klaar stonden voor vertrek, eindigde de oefening. Die was volledig geslaagd.