Erekoord marine voor 12 mensenredders

12 mensenredders, 4 van de vloot en 8 van het Korps Mariniers waren vandaag de eersten die het blauwe Erekoord van de Koninklijke Marine ontvingen. Zij traden buiten hun werkzaamheden voor Defensie om levensreddend op. In navolging van andere krijgsmachtdelen voert de marine deze erekoorden in.

Uitreiking erekoorden

Felicitaties van luitenant-generaal Verkerk.

Commandant Zeestrijdkrachten luitenant-generaal der mariniers Rob Verkerk reikte de 12 uit, samen met de Chef der Equipage van de Koninklijke Marine stafadjudant-onderofficier Dirk Harting op het Koninklijk Instituut voor de Marine in Den Helder.

Ere wie ere toekomt

11 mannen en een vrouw redden tussen november 2011 en september 2014 in totaal zeker 10 burgers het leven. Dit deden zij door kordaat op te treden in verschillende levensbedreigende situaties in Nederland. In diverse gevallen betrof het eerstehulpverlening aan onwel geworden mensen in huis of op straat.

Onder de decorandi bevonden zich 2 onderofficieren van de vloot die werken voor de Militaire Inlichtingen en Veiligheidsdienst en 4 onderofficieren van het Korps Mariniers die behoren tot de maritieme special forces.

Blauw erekoord voor de marine

Het nieuwe blauwe marine-erekoord.

Toekenningscriteria

De nieuwe onderscheiding kan worden toegekend aan militairen en burgers die bij de Koninklijke Marine werken. Het erekoord is bedoeld voor degene die op zeer bijzondere wijze, buiten gevechtsomstandigheden, loffelijk handelt op een manier die uitgaat boven wat van iemand in die omstandigheden mag worden verwacht. Daarbij maakt het niet uit of het gaat om een persoon of om infrastructuur die van groot belang is.

De marine koos voor het erekoord, omdat dit op het militaire tenue meer opvalt dan een medaille. Bij een uitzonderlijk optreden, past een onderscheidingsteken dat afwijkt van de meest gangbare.

Hoort bij