Koning bezoekt marineschepen op Oostzee

Koning Willem-Alexander heeft de afgelopen 2 dagen een werkbezoek gebracht aan de Koninklijke Marine. De koning bezocht 5 marineschepen in de Oostzee, die daar deze maand de oefening Northern Archer houden.

Koning Willem-Alexander kijkt door periscoop.

De koning kijkt van de Bruinvis naar de Evertsen.

Via de maritieme NH90-helikopter landde de majesteit aan boord van Zr. Ms. Tromp. Van hieruit bezocht hij de onderzeeboot Zr. Ms. Bruinvis, de bevoorrader Zr. Ms. Amsterdam, het fregat Zr. Ms. Evertsen en het patrouilleschip Zr. Ms. Zeeland.

Programma

De koning werd geïnformeerd over de huidige stand van zaken met betrekking tot de marine en haar operaties. Hij voerde ook gesprekken met verschillende bemanningsleden over hun werkzaamheden en ervaringen binnen de marine. In het programma kwamen veel maritieme aspecten aan bod. Aan boord van Zr. Ms. Tromp was de koning getuige van het overladen van brandstof door Zr. Ms. Amsterdam. Bijzonder, want dit schip maakt de laatste vaartocht voor de overdracht aan Peru.

Koning Willem-Alexander nam verder deel aan een oefening aan boord van Zr. Ms. Bruinvis. De onderzeeboot moest wegduiken voor het fregat Zr. Ms. Evertsen, om het vervolgens aan te vallen. Tussen de bedrijven door maakte de Majesteit kennis met de jongste lichting adelborsten tijdens de eerste varende periode van hun officiersopleiding.

Koning bevorderd matroos.

Koning Willem-Alexander bevordert Matroos 2 Logistieke Dienst Roxanne Dek tot matroos 1, samen met commandant kapitein-luitenant-ter-zee Frank Lenssen.

Betrokkenheid

Commandant Zeestrijdkrachten luitenant-generaal Rob Verkerk gaf aan blij te zijn met het goed verlopen bezoek: β€œHet is natuurlijk enorm eervol om de majesteit te ontvangen aan boord van onze marineschepen. Dit toont de betrokkenheid van de koning bij de krijgsmacht en de marine erg goed aan.”

Northern Archer

Northern Archer is een Nederlandse oefening in de Oostzee waarbij de marineschepen zich bekwamen in een breed scala aan maritieme oorlogsvoering, samen met NAVO-partners Estland, Litouwen, Polen en Zweden. Doel is de maritieme oorlogsvoeringcapaciteiten van de bemanningen te verbeteren, zodat zij ieder moment klaar zijn voor optreden tot in het hoogste geweldsspectrum, waar ook ter wereld.