Veteranenicoon Meines bevorderd

Veteranenicoon Ted Meines is officieel bevorderd. Meines was in titel al luitenant-generaal en droeg die rang bij bijzondere gelegenheden dan ook al op de schouder. Vandaag, op zijn 93e verjaardag, werd hij effectief luitenant-generaal. Dit voor zijn grote verdiensten voor de krijgsmacht in het algemeen en de veteranen in Nederland in het bijzonder.

Veteranenicoon Meines bevorderd

Veteranenicoon Meines wordt gefeliciteerd door Commandant der Strijdkrachten generaal Tom Middendorp.

Commandant der Strijdkrachten generaal Tom Middendorp maakte het voor Meines heugelijke feit bij Koninklijk Besluit bekend tijdens de première van de Nationale Taptoe in Ahoy in Rotterdam. Hij omschreef Meines als 'een uniek persoon die in veteranenland door allen in het hart is gesloten'. "Wat Ted Meines allemaal voor veteranen heeft gedaan is haast teveel om op te noemen", zei Middendorp.

Inzet voor veteranen

De bevorderde opperofficier van de Koninklijke Landmacht is al sinds 1950 betrokken bij het wel en wee van Nederlandse veteranen. Hij richtte Het Veteranen Legioen Nederland op en was er voorzitter van. In 1989 werd hij de eerste voorzitter van de Stichting Veteranen Platform, die hij hielp oprichten. Vanaf 1988 is hij de aanstichter voor het defilé op 5 mei in Wageningen. Meines was ook verbonden aan de Nederlandse Hartstichting.

In juni 1994 werd aan de eervol ontslagen generaal-majoor Ted Meines de titulaire rang van luitenant-generaal verleend.