Middendorp: “Op Vrijheid moet je verrekt alert zijn, anders glipt het door je vingers”

“Veiligheid in Europa. Het gaat ons allemaal aan. De panelen op het wereldtoneel verschuiven in rap tempo. De situatie raakt ook ons. Er zijn brandhaarden en serieuze spanningen. Syrië, Mali, Zuid-Soedan, de Centraal-Afrikaanse Republiek, de Oekraïne, om er maar eens een paar te noemen.” Zo viel Commandant der Strijdkrachten generaal Tom Middendorp met de deur in huis bij D66. Dat deed hij gisteravond tijdens een bijeenkomst in Den Haag waarvoor hij was uitgenodigd.

Commandant der Strijdkrachten generaal Tom Middendorp

Archieffoto ministerie van Defensie.

Hij ging in op het belang van een krijgsmacht, die als het nodig is zijn tanden moet laten zien om geloofwaardig te zijn.

Crimineel geld

Middendorp noemde het feit dat de Nederlandse krijgsmacht niet alleen buiten de deur, maar ook in eigen land volop actief is. “Militairen bewaken onze kust, onze grenzen en ons luchtruim. Ze bestrijden drugs in de Cariben, sporen crimineel geld op of maken explosieven onschadelijk. Alles om de nationale veiligheid zeker te stellen”, lichtte hij toe.

Basis

“De Nederlandse belangen en veiligheid zijn gebaat bij samenwerking. Al sinds jaar en dag is ons veiligheidsbeleid verankerd in de NAVO. Dat is de basis, maar die is niet in balans”, waarschuwde hij.

Disbalans

De VS financiert ongeveer 75 procent van de NAVO, de Europese landen gezamenlijk de resterende 25 procent. “President Obama wees ons onlangs nog maar eens op die disproportionaliteit”, aldus Middendorp. “Door meer samen te werken valt meer rendement uit die 25 procent halen, maar daarmee wordt dit percentage niet hoger. Die disbalans geldt trouwens niet alleen voor de verhouding tussen de VS en Europa, maar ook voor de Europese landen onderling. De NAVO-norm is 2 procent van het BNP bij te dragen, maar de gemiddelde bijdrage van de Europese NAVO-landen is 1,56 procent. Wij zitten daar met onze 1,16 procent dus ruim onder.”

Verrekt alert

“Vrijheid komt niet vanzelf”, zei Middendorp, refererend aan de woorden van Geert Mak. “Voor vrijheid moet je knokken. Moet je concessies doen. Moet je ruzie over maken. Rode koppen krijgen en uiteindelijk weer naar de stembussen sjokken. Dat is allemaal vrijheid. Vrijheid moet je verrekt alert op zijn, want anders glipt het zo door je vingers.”
“En zo is het maar net”, beaamde de generaal het citaat van Mak.

Oorlog

“Burgeroorlogen, terrorisme, humanitaire crises en meer. In de internationale verhoudingen is onzekerheid in feite de grootste constante”, zei hij verwijzend naar wetenschappers van het Heidelbergse instituut voor Internationaal Conflictonderzoek, die 20 conflicten, als ‘oorlog’ bestempelden, 2 meer dan een jaar eerder. “Volgens de onderzoekers lag het aantal gewelddadige conflicten op 45”, vult hij aan.

Krijgsmacht op peil

De Europese landen moeten, als zij betrouwbare en capabele NAVO-allies wensen te blijven, volgens Middendorp veel meer verantwoordelijkheid nemen. “Samenwerken heeft echter alleen kans van slagen als landen een geloofwaardige krijgsmacht op peil houden, bereid zijn internationaal verantwoordelijkheid te nemen en dus ook bereid zijn om risico’s te nemen.”

Voor een dubbeltje

Middendorp: “Ook Nederland zal dus over een militaire gereedschapskist moeten beschikken met de juiste mix aan middelen.” Volgens de generaal kun je als land immers niet voor een dubbeltje op de eerste rang zitten en voor een lagere premie een hogere dekking verwachten. “Je moet bereid zijn te leveren.”