Veteraan van Maasbruggen duikt op in Canada (video)

Het Korps Mariniers is een veteraan van de strijd om de Maasbruggen rijker. Begin dit jaar meldde zich plots de 91-jarige Willem ‘Bill’ Ramakers vanuit London in Canada. Als 17-jarige marinier vocht hij in de meidagen van 1940 dagenlang in de strijd om de Maasbruggen in Rotterdam tegen de Duitse invasiemacht.

De oud-korporaal van de mariniers besloot na het overlijden van zijn echtgenote, op 5 december vorig jaar, contact op de nemen met het ministerie van Defensie. Het verleden speelt bij hem inmiddels een grotere rol dan het heden. “Het was een enorm spannende tijd. Schieten en beschoten worden, zonder slaap en met weinig eten”, herinnert Ramakers zich.

Camp Lejeune

Na de bevrijding van het zuiden van ons land in 1944 vertrok Ramakers als marinier naar achtereenvolgens Schotland en Camp Lejeune in de Verenigde Staten. “Daar kregen we een zware opleiding. Het was de bedoeling dat we met de Mariniersbrigade deel zouden nemen aan de invasie van Japan als dat land niet zou capituleren.”

Het liep dus anders en de Mariniersbrigade en Ramakers vertrokken naar het voormalig Nederlands-Indië, om pas in 1948 weer in Nederland terug te keren. In 1951 emigreerde het jonge gezin Ramakers naar Canada.

Wens

Een grote wens van Ramakers is om nog een keer in Nederland een herdenking bij te wonen. Het liefst met een bezoek aan Rotterdam. Die droom gaat waarschijnlijk deze zomer in vervulling tijdens Nationale Veteranendag op 28 juni. Korpscommandant brigadegeneraal der mariniers Richard Oppelaar ziet uit naar de ontmoeting. “Wij zijn verheugd dat de korporaal Ramakers met het Korps Mariniers in contact is gekomen. Het is voor de korpsgeest belangrijk om als mariniers met elkaar verbonden te blijven. Daar putten wij kracht uit. Zijn toewijding om op deze leeftijd nog een reis naar Nederland te maken, toont nog steeds de marinier in Ramakers.”

Weblog minister

De belevenissen van Willem Ramakers zijn niet onopgemerkt gebleven. Inmiddels is zijn levensverhaal zowel schriftelijk als op video vastgelegd.

Zie ook