Hennis doopt Karel Doorman voor behouden vaart

De champagnefles breekt, bubbels spatten over het anker van het nieuwe logistieke ondersteuningsschip Karel Doorman. Defensieminister Jeanine Hennis-Plasschaert heeft het grootste voor de Koninklijke Marine bestemde schip vanmiddag in Vlissingen gedoopt.

Gelukkig maar, want in mei begint het 204,7 meter lange vaartuig aan zijn proefvaart. Volgens de mythe ondervindt een niet gedoopt schip eindeloze rampspoed. Een inzegening moet bovendien juist gebeuren, door een vrouw dus. Daarnaast is het een voorwaarde dat de champagnefles breekt. Aan Hennis zal het niet liggen. Voor de Karel Doorman, de maximaal 171-koppige bemanning en eventuele opstappers, ligt een behouden vaart in het verschiet.

Thuisbasis

Het zogenoemde Joint Support Ship is inzetbaar voor bevoorrading op zee, strategisch zeetransport en logistieke ondersteuning vanaf zee. Tijdens dit zogenoemde seabasing dient het schip als thuisbasis voor troepen die operaties op het land uitvoeren.

Economie

“Handelsnatie Nederland vaart wel bij een sterke krijgsmacht, bij de inzet van onze Koninklijke Marine. Onze economie is voor zo’n 70% afhankelijk van handel. Zo is Nederland groot geworden. Dat zal in de toekomst niet anders zijn”, benadrukte Hennis het belang van goed uitgeruste zeestrijdkrachten.

Vrije doorvaart cruciaal

Nederland is echter gevoelig voor allerhande crises, dichtbij en ver weg, waarschuwt Hennis: “Oorlog, terrorisme, georganiseerde misdaad, fundamentalisme, waar dan ook.” Volgens haar raakt het niet zelden onze portemonnee, vroeg of laat zelfs rechtstreeks. “Ter bevordering van die, voor ons zo noodzakelijke, internationale veiligheid en stabiliteit voeren we een actief buitenlands beleid”, zegt Hennis, vervolgend dat een vrije doorvaart cruciaal is voor Nederland. “Dat geldt ook voor een gegarandeerde toegang tot kusten en havens. De krijgsmacht, onze Koninklijke Marine, levert hier een belangrijke bijdrage aan.”

Doop Karel Doorman

Beeld: V.l.n.r.: Directeur Hein van Ameijden van Damen Schelde Naval Shipbuilding, minister Jeanine Hennis-Plasschaert en vice-admiraal Matthieu Borsboom.

Helikopters

De Karel Doorman moet zijn taken wereldwijd en in alle lagen van het geweldsspectrum uitvoeren. Daarom beschikt het marineschip, grotendeels gebouwd op de werf van Damen in Roemenië, over een transportdek, medische faciliteiten, eigen laad- en losfaciliteiten en een helikopterdek met 2 landingsplaatsen voor verschillende typen helikopters.

Indienststelling

Het logistieke ondersteuningsschip is medio vorig jaar vanuit Roemenië naar Vlissingen gesleept voor de afbouw op de werf van Damen Schelde Naval Shipbuilding. Naar verwachting wordt de Karel Doorman in 2015 toegevoegd aan de marinevloot. Na de indienststelling draagt het schip de officiële naam Zr. Ms. Karel Doorman.

Karel Doorman

Karel Doorman in het midden

Beeld: Archief Ministerie van Defensie

Een van de visitekaartjes

In de nota ‘In het belang van Nederland’ maakte Hennis vorig jaar september bekend dat het Joint Support Ship na afbouw in de verkoop zou komen. Deze bezuinigingsmaatregel is hetzelfde jaar nog teruggedraaid. Volgens Hennis was de opluchting groot, niet alleen nationaal maar ook internationaal omdat dit schip met veelzijdige, unieke capaciteiten van toegevoegde waarde is in NAVO- en EU-verband. “Met dit schip kunnen we verder vorm geven aan die voor ons zo belangrijke internationale samenwerking en aan het vergroten van ons militaire handelingsvermogen. Feit is dat er op dit moment geen schip in de wereld is zoals de Karel Doorman.”

Dat is daarmee volgens Hennis een van de visitekaartjes van het Koninkrijk. Commandant Zeestrijdkrachten viceadmiraal Matthieu Borsboom voegt nog een positief punt toe. “Elke vorm van humanitaire steun is met dit schip vanaf zee uit te voeren. Maar ook het transport voor de huidige missie in Mali zou met dit schip uitvoerbaar zijn.”

Naam

Dat het Joint Support Ship de naam ´Karel Doorman´ draagt, is uit eerbetoon aan schout-bij-nacht Karel Doorman. Bij een ongelijke strijd lieten hij en meer dan 900 marinemannen het leven bij ‘de Slag in de Javazee op 27 februari 1942.

Zie ook

Hoort bij