Koninklijk distinctief geslagen

Voor de militaire uniformen van aanstaand Koning Willem-Alexander is gisteren een speciaal ontworpen Koninklijk distinctief, oftewel rangonderscheidingsteken, geslagen. Dat gebeurde bij Koninklijke Begeer BV in Zeist.

De Koning doet bij zijn inhuldiging op 30 april afstand van zijn actieve militaire status. Wel mag hij als eervol ontslagen en dus gewezen militair een uniform dragen bij militaire of andere passende gelegenheden. Het tenue is gebaseerd op dat van de vlag- en opperofficieren maar zonder rangonderscheidingstekens.

Op de plaats van galon of epaulet draagt hij dan het nieuwe Koninklijk distinctief, een wapenbeeld opgemaakt met de Rijksappel, het Rijkszwaard en de Scepter: 3 van de symbolen van de Koninklijke macht. Zij vormen een samensmelting van de beveiliging en verdediging en de waardigheid van de koning. De kroon is hierbij nadrukkelijk buiten beschouwing gelaten omdat deze al in veel rang- en functietekens binnen de krijgsmacht is verwerkt. Aan de totstandkoming van het distinctief werkten deskundigen op het gebied van militaire historie en ceremonieel samen.

Kroonprins Willem-Alexander is commandeur bij de marine en heeft een overeenkomstige opperofficiersrang bij de andere krijgsmachtdelen.
“Aangezien de Koning behoort tot de Nederlandse regering, kan ik geen actief dienend militair meer zijn”, zo zei hij in maart in een interview met de Defensiekrant. “Ik neem daarom ontslag maar blijf als Koning mijn trots voor en verbondenheid met de  krijgsmacht uitdragen.” 
 

Zie ook