Luchtmacht op weg voor oefening Red Flag

8 F-16-jachtvliegtuigen zijn voor een oefenperiode van 5 weken vertrokken naar de Verenigde Staten. Vliegers en grondpersoneel nemen deel aan 2 grote oefeningen om hun vaardigheden op peil te brengen.

Vanaf maandag begint de grote internationale oefening Red Flag waarbij vliegers gedurende 2 weken worden geconfronteerd met de meest realistische oorlogsscenaria die in vredesomstandigheden mogelijk zijn. Ze vliegen vanaf Nellis Air Force Base nabij Las Vegas complexe missies waarbij zij vanaf de grond en vanuit de lucht op tegenstanders stuiten.
 
De Nederlandse F-16’s maken tijdens deze missies deel uit van grotere groepen vliegtuigen die verschillende rollen vervullen, maar een gezamenlijk doel nastreven, bijvoorbeeld het uitschakelen van tegenstanders op de grond.
Net als tijdens echte missies boven Libië en Afghanistan opereert de Koninklijke Luchtmacht in internationaal verband met andere NAVO-landen. Het adagio train as you fight is daarom ook passend in een dergelijk grote oefening als Red Flag waaraan ook NAVO-partners deelnemen. Oefeningen in de Verenigde Staten kennen doorgaans minder belemmeringen voor wat betreft geluidhinder overdag en ’s avonds en de inzet van echte wapens.

Noodzaak

Aansluitend aan de oefening Red Flag verplaatsen de F-16’s en het personeel zich naar marinebasis Yuma in Arizona. Daar wordt ook zowel overdag als ’s avonds gevlogen. Op nabijgelegen schietranges kunnen de vliegers echte en trainingsmunitie inzetten. De 8 F-16’s en het bijbehorende personeel zijn afkomstig van beide F-16-bases van de Koninklijke Luchtmacht, Vliegbasis Volkel en Vliegbasis Leeuwarden. 
Deze trainingen zijn noodzakelijk voor de Nederlandse jachtvliegers om gevechtsgereed te raken en zo ingezet te kunnen worden voor toekomstige missies bij een eventueel conflict, waar ook ter wereld. Door deelname aan trainingen in de Verenigde Staten wordt het geluid dat de F-16’s produceren uit Nederland geëxporteerd.