Gouden C.J. Snijdersmedaille voor luitenant-generaal b.d. professor Ben Droste

Oud-luchtmachtbevelhebber luitenant-generaal b.d. professor Ben Droste heeft maandag de gouden C.J. Snijdersmedaille van het Generaal Snijders Fonds ontvangen. De medaille werd in het Militair Luchtvaart Museum te Soesterberg uitgereikt door voormalig NAVO secretaris-generaal Jaap de Hoop Scheffer.

Droste kreeg de medaille, die voorzien is van de inscriptie ‘Voorbeeldig en inspirerend bouwer aan de Nederlandse militaire en civiele luchtvaart’, onder meer voor zijn verdiensten voor de Koninklijke Luchtmacht die hij aanvoerde ten tijde van de luchtcampagne boven voormalig Joegoslavië in 1999. 

Loopbaan

Na zijn actieve militaire loopbaan werd Droste benoemd tot voorzitter van het Nederlands Instituut voor Vliegtuigontwikkeling en Ruimtevaart (NIVR) en tot decaan en hoogleraar aan de faculteit Lucht- en Ruimtevaarttechniek van de Technische Universiteit Delft. In beide functies heeft hij zich verdienstelijk gemaakt voor de ontwikkeling van het wetenschappelijk onderwijs en onderzoek voor de Nederlandse lucht- en ruimtevaartindustrie.

C.J. Snijdersmedaille

De C.J. Snijdersmedaille werd in 1932 voor het eerst toegekend aan generaal C.J. Snijders, die als de voorvechter van de Nederlandse militaire- en burgerluchtvaart wordt beschouwd. Sindsdien hebben 17 Nederlanders met zeer grote verdiensten voor de Nederlandse lucht- en ruimtevaart deze prestigieuze medaille van het Generaal Snijders Fonds ontvangen. Onder hen zijn onder meer prins Bernhard, Albert Plesman en Wubbo Ockels.

Ere-diploma’s

Naast de C.J. Snijdersmedaille werden dit jaar de erediploma’s van het Generaal Snijders Fonds voor grote verdiensten in de luchtvaart uitgereikt aan:

  • De heer A.H. (Dries) Blommers, CEO van het Transport Safety Institute (TSI).
  • Generaal-majoor b.d. F.P. (Frans Peter) Schulte, voorzitter van de Stichting Federatie van Organisaties van Veteranen en Oudgedienden van de Militaire Luchtvaart (MILU) en oud-voorzitter van de Stichting Vrienden van het Militaire Luchtvaartmuseum te Soesterberg. Voorzitter van het Generaal Snijders Fonds, luitenant-generaal b.d. Dirk Starink stond in zijn  welkomstwoord onder meer stil bij de verdiensten van Schulte die als een van de weinige luchtmachters vanaf het allereerste begin heeft gewerkt aan het vliegtuigvervangingsproject, wat later de F-16 werd.
  • De heer ir. A. (Arnt) Offringa van Fokker Technologies, leider van het projectteam Thermoplast Affordable Primary Aircraft Structure (TAPAS).