Online expositie over koopvaardij in Tweede Wereldoorlog

Op www.tweedewereldoorlog.nl is vanaf vandaag de tentoonstelling 'De Verplichte Vaart. Koopvaardij in oorlogstijd' te zien. Nog niet eerder werd zoveel archiefmateriaal, filmbeelden en informatie over de koopvaardij tijdens de Tweede Wereldoorlog voor een groot publiek gedigitaliseerd en ontsloten.

Het project is een samenwerking van het Nederlands Instituut voor Militaire Historie (NIMH) en het Nationaal Comité 4 en 5 mei. Plaatsvervangend Commandant der Strijdkrachten vice-admiraal Wim Nagtegaal verrichtte de openingshandeling.

Jarenlang verplicht op zee

Het personeel van Nederlandse koopvaardijschepen moest jarenlang verplicht op zee blijven, omdat de schepen voor oorlogsdoeleinden werden ingezet. Zij vervoerden handelswaar als olie, grondstoffen, levensmiddelen en wapens. Soms werden schepen aangepast aan hun nieuwe taak: olietankers werden bijvoorbeeld vliegdekschepen. 

In 'De Verplichte Vaart' zijn ook bijzondere verhalen te zien, zoals dat van Frits de Jong (1906) die opvarende was van het getorpedeerde stoomschip 'Tjisalak'. De Japanse onderzeebootbemanning richtte een slachting aan onder de bemanningsleden van het schip. 

Betrouwbare portal

Tweedewereldoorlog.nl startte in 2009 in het kader van het VWS beleidsprogramma Erfgoed van Oorlog. De site is dé portal voor iedereen die meer wil weten over de Tweede Wereldoorlog. 19 organisaties, waaronder het NIMH, werken aan de site mee. Zo willen zij het gedachtegoed rondom de Tweede Wereldoorlog levend te houden en tegelijk het hoofd te bieden aan de wildgroei van onbetrouwbare historische informatie op internet. 

Jaarlijks is op de site minstens één online expositie, te zien die een aspect van de oorlog belicht. 'De Verplichte Vaart' is de vierde tentoonstelling sinds de start.