Commandant Commando DienstenCentra naar ProRail

De commandant CDC, Marion Gout-Van Sinderen, wordt de nieuwe president-directeur van ProRail. Ze verlaat Defensie per 11 april en is dan ruim 4 jaar commandant CDC geweest en 4 jaar plaatsvervangend secretaris-generaal.

In de afgelopen jaren heeft een verdere concentratie van dienstverlening binnen Defensie plaatsgevonden. De CDC dienstverlening, zowel voor het operationele als het kantoordomein, wordt verzorgd door ruim 12.000 medewerkers, waarvan grofweg 4.000 militairen en 8.000 burgermedewerkers.

Vanuit 43 dienstencentra worden de diensten op het gebied van catering, informatievoorziening, facilitaire- en personele ondersteuning, gezondheidzorg, transport, vastgoed, bewaking, beveiliging en militaire opleiding verleend. Door de samenvoeging van diensten is het CDC uitgegroeid tot het grootste dienstencentrum binnen de Rijksoverheid.