Civiel-militaire samenwerking maakt Nederland veiliger

Militairen van de Explosieven Opruimingsdienst Defensie en de 101 NBC verdedigingscompagnie hebben vanmorgen samen met onder meer politie, brandweer, geneeskundig personeel, het Nederlands Forensisch instituut, het RIVM en ambtenaren van Binnenlandse Zaken deelgenomen aan de demonstratie ‘hoe op te treden bij een ramp of terroristische daad’. De demonstratie vond plaats bij het ‘Field Lab’ van het Nederlands Forensisch Instituut in Den Haag.

Het betrof een actie die de kracht moest tonen van intensivering civiel-militaire samenwerking (ICMS). Dit keer ging het om een optreden volgens het boekje. Dat dit niet altijd het geval is, blijkt tijdens oefeningen. Er is volgens luitenant-kolonel Kees Bourgondiën, commandant van het Joint Kenniscentrum CBRN (Chemisch, Biologisch, Radiologisch en Nucleair) in Vught, nog een lange weg te gaan. “Maar”, merkt hij op “We zijn op de goede weg. Het gaat er om efficiënt met de beschikbare middelen om te gaan, elkaar aan te vullen en dus niet alles dubbel aan te kopen. Uiteindelijk moet het zo zijn dat we weten welke systemen iedereen heeft en waar de witte vlekken zitten, dus waar er bepaalde kennis ontbreekt binnen het veiligheidsmanagementsysteem.”

Meer over deze demonstratie in de Defensiekrant van 5 november.