Watersnoodoefening Floodex zet Regionaal Militair Commando op scherp

Grote delen van Noord-Holland staan onder water en terwijl het waterschap zijn grootste noodpompen inzet, blijken er zoveel mensen geëvacueerd te moeten worden dat de hulp van buitenlandse collega’s uit Engeland, Duitsland en Polen nodig is. Defensie neemt deze week samen met civiele hulpverleners uit binnen- en buitenland deel aan de (inter)nationale rampenbestrijdingsoefening Floodex.

Floodex draait om het testen van internationale bijstand tijdens het scenario van een ‘ergst denkbare overstroming’. Namens Defensie spelen het Regionaal Militair Commando (RMC) West en de Natres een belangrijke rol in alle fases van de oefening, van voorbereiding tot uitvoering. Tijdens de oefening vervullen zij die taak die ze bij een echte ramp ook zouden vervullen.

‘Oorlogssterkte’

Het Actiecentrum Nationale Operaties van het RMC West in Den Haag wordt tijdens het praktijkdeel van Floodex, 22 tot en met 25 september, op ‘oorlogssterkte’ gebracht. Naast beroepspersoneel komen hier ook reserveofficieren in actie. Ook 20 Natresbataljon, het bataljon Nationale Reserve van RMC West, levert een grote inspanning. De kazerne van het Natresbataljon, het Mobilisatiecomplex Bergen, fungeert als uitvalsbasis voor de civiele hulpdiensten. Ook de legering van buitenlandse hulpeenheden vindt hier plaats.

Vitale objecten

Dagelijks leveren 40 tot 50 Natres-militairen logistieke ondersteuning en de bewaking van het mobilisatiecomplex en vitale objecten zoals de noodpompstations. Deze 2 noodpompsets zijn de grootste in het bezit van de Nederlandse waterschappen. Deze 40.000 kilo wegende pompsets verpompen per stuk 6.500 kuub water per uur en staan op geniepontons van de landmacht.

Hiernaast levert de krijgsmacht onder meer reddings- en transporthelikopters en  luchtverkeersleiding- en grond-luchtcommunicatiecapaciteit. Geneeskundige hulpposten en ziekenauto’s, mobiele bad- en wasfaciliteiten, brandstofwagens, bruggen en tijdelijke wegverhardingen.