Eerste Militaire Willems-Orde in 50 jaar

Voor het eerst in ruim 50 jaar wordt Nederlands hoogste Koninklijke onderscheiding uitgereikt; de Militaire Willems-Orde. Koningin Beatrix benoemt kapitein Marco Kroon, pelotonscommandant bij het Korps Commandotroepen (KCT), op 29 mei tot Ridder der Militaire Willems-Orde 4e Klasse voor moed, beleid en trouw.

Kapitein Kroon onderscheidde zich op zeer uitzonderlijke wijze tijdens zijn uitzending naar Afghanistan, van maart tot augustus 2006. Hij krijgt de onderscheiding niet voor 1, maar voor meerdere, bijzondere acties en zijn totale optreden als leider, militair en mens. Kroon leidde tijdens de missie een peloton van het KCT.

Zware gevechten

Tijdens de 6 maanden durende uitzending vecht het peloton van kapitein Kroon een groot aantal keer tegen Taliban-strijders. Tijdens de gevechten, die plaatsvinden onder zware terrein- en klimaatsomstandigheden, leidt kapitein Kroon zijn peloton op kundige, inventieve en inspirerende wijze. Mede door zijn optreden weet het peloton de zware en soms lange gevechten telkens in zijn voordeel en zonder personele verliezen te beslechten.

Wat opvalt, is dat kapitein Kroon zich tijdens de vuurgevechten niet laat afschrikken door grote persoonlijke risico’s. Zo neemt hij bij een gelegenheid het gevecht over van een coalitiepartner, die hierdoor een zwaargewonde militair kan afvoeren. Op een ander moment leidt hij zijn eenheid vechtend uit een hinderlaag, terwijl de boordschutter van zijn eigen voertuig gewond is. Tijdens een andere operatie zuivert hij een dorp, een bergpas en een vallei van Taliban door 9 dagen achtereen gevechtsacties uit te voeren. Met de uitreiking in mei worden er meer details bekend gemaakt.

Grensoverschrijdend

Kapitein Kroon is voor een dapperheidsonderscheiding voorgedragen door zowel zijn ondergeschikten als zijn leidinggevenden. Vanwege de in de voordrachten beschreven daden heeft minister Van Middelkoop het Kapittel der Militaire Willems-Orde verzocht een advies op te stellen. Het Kapittel heeft vervolgens alle daden uitvoerig onderzocht en de minister aanbevolen om kapitein Kroon bij koningin Beatrix, bij Hare Majesteit, Grootmeester van de Militaire Willems-Orde, voor te dragen.

Minister Eimert van Middelkoop zegt "enorm trots te zijn op helden zoals Marco Kroon. Het zijn militairen die door hun ongekende persoonlijke moed, hun immense loyaliteit aan de missie en collega’ s, maar vooral door hun unieke persoonlijkheid in dergelijk moeilijke gevechtsomstandigheden de grenzen van het mogelijke overschrijden. Het zijn helden als kapitein Kroon die ervoor zorgen dat wij met zijn allen de Afghaanse bevolking een betere toekomst kunnen bieden".

Ridderslag

De laatste, collectieve, Militaire Willems-Orde werd op 31 mei 2006 aan het vaandel gehecht van de 1ste Zelfstandige Poolse Parachutistenbrigade vanwege de inzet tijdens de operatie Market Garden in september 1944. De laatste individuele uitreiking vond plaats op 12 juli 1955 aan de kapitein J.H.C. Ulrici en T.E. Spier, de eerste vanwege zijn rol in het verzet (1940-45) en zijn optreden als militair in Nederlands-Indië, de tweede vanwege zijn optreden als militair in Nederlands-Indië. Van Middelkoop: "Het geeft veel voldoening na meer dan vijftig jaar weer een Militaire Willems-Orde uit te kunnen reiken. Het zet de actuele inspanning van de Krijgsmacht in historisch perspectief". De twee officieren ontvingen de onderscheiding destijds uit handen van prins Bernhard, die hun de gebruikelijke ridderslag gaf. Op dit moment zijn er nog 11 dragers van de Militaire Willems-Orde in leven, acht Nederlandse, een Amerikaanse en twee Canadese Ridders.

De Militaire Willems-Orde is de hoogste Nederlandse ridderorde en dapperheidsonderscheiding. Een onderscheiding dragende ridder moet gesalueerd worden door militairen met een lagere en dezelfde rang. De onderscheiding werd op 30 april 1815 door Koning Willem I ingesteld "tot belooning van uitstekende daden van moed, beleid en trouw, bedreven door diegenen, welke, zoo ter zee als te lande, in welke betrekking ook, en zonder onderscheid van stand of rang, Ons en het Vaderland dienen. Deze Orde zal echter in bijzondere gevallen ook kunnen worden gegeven aan vreemde militairen, niet in Nederlandschen dienst zijnde." Overigens kunnen ook buitenlanders en burgers, bijvoorbeeld verzetsstrijders, deze militaire ridderorde ontvangen.