Commando-overdracht Korps Mariniers

Vanochtend, 24 augustus, heeft op de Van Ghent Kazerne te Rotterdam de commando-overdracht van het Korps Mariniers plaatsgevonden. De scheidend commandant, luitenant-generaal der mariniers Rob Zuiderwijk (56), heeft middels een ceremoniële overdracht van het vaandel van het Korps Mariniers zijn commando overgegeven aan brigade-generaal der mariniers Rob Verkerk (47).

Door de reorganisaties binnen Defensie en de Koninklijke Marine is het korpscommandantschap niet langer een zelfstandige commando. Toch is de functie nog steeds belangrijk. In een hechte kleine professionele militaire organisatie als het Korps Mariniers is het van belang om een herkenbaar boegbeeld te hebben. De commandant is een ankerpunt om het gevoel van eenheid en korpsidentiteit te waarborgen.

Generaal Zuiderwijk is de afgelopen drie jaar commandant van het Korps Mariniers geweest en onder zijn leiding is de volledige integratie van het Korps mariniers in de vloot tot stand gekomen. Deze integratie, maar ook de veranderingen binnen defensie, de vele uitzendingen in organiek verband of individueel, de verhuizing van functies door het land hebben veel gevraagd van de flexibiliteit van het personeel. Juist op dit soort momenten is de korpscommandant van belang gebleken als vast herkenbaar punt.