Nieuwe naam Legerplaats Harskamp

Commandant Landstrijdkrachten luitenant-generaal Peter van Uhm Legerplaats Harskamp heeft een nieuwe naam. Het terrein, waar onder andere het Infanterie Schietkamp is gevestigd, heet voortaan Legerplaats Harskamp/Generaal Winkelman Kazerne. Commandant Landstrijdkrachten luitenant-generaal Peter van Uhm heeft dinsdagmiddag het nieuwe naambord onthuld.

Het terrein van de 'oude' Generaal Winkelmankazerne in Nunspeet werd eerder op de dag samen met het Munitiecomplex Elspeet op ceremoniële wijze overgedragen aan Staatsbosbeheer. Het is één van de militaire complexen die Defensie in Gelderland afstoot. Dit past in het beleid om zo veel mogelijk storende menselijke activiteiten uit het hart van de Veluwe te halen.

Door de naamswijziging van Legerplaats Harskamp blijft de naam van generaal Winkelman (1876 – 1952) behouden voor de landmacht. Winkelman was in 1940 opperbevelhebber van de Nederlandse strijdkrachten en na het vertrek van Koningin en regering naar Engeland ook de hoogste Nederlandse gezagsdrager. Hij is uitgegroeid tot nationaal symbool van verzet tegen de Duitse inval en bezetting.