15 februari Internationale top over gevaren en kansen AI in militaire domein

Activiteitendata

  • Datum -
  • Locatie World Forum, Churchillplein 10, Den Haag

Artificial Intelligence (AI) wordt steeds belangrijker. De systeemtechnologie verandert de wereld fundamenteel, ook in het militaire domein. AI is bovendien essentieel voor een technologisch hoogwaardige, informatiegestuurde en toekomstbestendige krijgsmacht. Maar wat als de mens de controle verliest tijdens inzet van AI? En wat als AI leidt tot een situatie waarbij geweld escaleert? En wat zijn de kansen? Reden genoeg om AI eens grondig onder de loep te nemen. En dat gebeurt. Op 15 en 16 februari is er een internationale top in het World Forum in Den Haag.

Aanmelden of volgen

Geïnteresseerd? Deelnemen aan deze top kan nog, maar om toegang te krijgen is registratie verplicht. Dat kan via de REAIM 2023-pagina op government.nl.

Een deel van het programma wordt online uitgezonden via het YouTube-kanaal van REAIM 2023.

Vergroot afbeelding Onbemand bewapend militair voertuig in het bos.
De landmacht experimenteert al met onbemande systemen.

De zogenoemde REAIM (Responsible Artificial Intelligence in the Military Domain) Summit is een initiatief van Nederland en Zuid-Korea. Ministers van Defensie Kajsa Ollongren en Wopke Hoekstra van Buitenlandse Zaken openen de conferentie.

Niet alleen regeringsvertegenwoordigers, academici, denktanks en militairen komen bijeen. Ook leden van het maatschappelijk middenveld uit de hele wereld en uit het bedrijfsleven zijn te vinden in Den Haag. Uiteindelijke doel is te komen tot een verantwoorde toepassing van AI in de militaire context. Maar zover is het nog niet. Op deze top is het dan ook vooral de bedoeling eerst tot een internationaal gedragen agenda te komen. Op basis daarvan volgen er nieuwe gesprekken op internationaal niveau en worden er vervolgstappen gezet.

Rode draad

De top in februari is dus belangrijk, en bevat ook een interessant programma. Onder anderen experts op het gebied van AI in het militaire domein komen aan het woord. Een speciaal voor deze top ontworpen fictief scenario vormt de rode draad en geeft aanleiding voor discussies. Die is met deskundigen over onderwerpen als betrouwbaarheid en uitlegbaarheid, maar ook over het afleggen van verantwoording. Verder gaan de gesprekken over internationale afspraken over het gebruik van AI in het militaire domein.

Goed gevuld programma

Het 2-daagse programma is verder goed gevuld. Zo zijn er 35 break-out sessies, workshops, interviews, live talkshows, een academisch forum en een studenten-hub. Bovendien demonstreren enkele tientallen bedrijven producten en lichten toe hoe zij meewerken aan een verantwoorde ontwikkeling en innovatie van AI. Op de tweede dag van de REAIM Summit, komen regeringsvertegenwoordigers bij elkaar. Ze spreken zich uit over concrete verdere stappen op dit onderwerp.