16 oktober Week van de Koloniale Geschiedenis

Activiteitendata

  • Datum -
  • Tijd
  • Locatie Museum Bronbeek, Velperweg 147 in Arnhem

Museum Bronbeek organiseert een reeks activiteiten rond het thema ‘Aan het werk’ in de ‘Week van de Koloniale Geschiedenis’. Dit is in samenwerking met Erfgoed Gelderland, Stichting TRISKontakten, Erfgoedcentrum Rozet en het Indo Filmcafé/Lux Nijmegen.

Eeuwenlang werkten vrouwen en mannen zich in het zweet onder een verzengende zon in de Nederlandse koloniën in Azië en Amerika. Sommigen deden dit uit vrije wil. Maar voor velen was dit geen vrije keus, zij moesten werken.

Beperkte vrijheid

Er waren er die vanuit Nederland kwamen om fortuin te maken in het koloniale bedrijfsleven, om daarna nooit meer te hoeven werken. Tot slaaf gemaakt in de Oost en de West, werkten ze dag in dag uit onder zware omstandigheden om te overleven. Weer anderen moesten als dienstplichtig militair aan het werk, in de Oost of de West. Sommigen waren ambitieus en meedogenloos op zoek om groots werk te verrichten. En er waren mannen en vrouwen die als contractarbeider lange dagen maakten op plantages en in mijnen. Hun vrijheid was maar heel beperkt.

Aan het werk

Het toont hoe anders de ervaringen waren in de voormalige koloniën. En hoe verschillend de betekenis was en is van ‘aan het werk’ zijn. Tegenwoordig zijn we bezig om dit koloniale verleden te verwerken. Museum Bronbeek grijpt dit jaar het thema ‘Aan het werk’ aan om met een interessant en afwisselend programma dieper in te gaan op allerlei vormen werk in de voormalige koloniën in de Oost en de West.

Programma

  • De theatervoorstelling ‘Oost-Indisch Doof’ van Hanneke Coolen-Colsters vertelt over Hanneke’s grootvader Piet Colsters. Hij moest als dienstplichtige militair eind jaren ‘40 naar Indonesië. Het is een persoonlijke zoektocht naar het werk dat hij daar moest doen. De voorstelling is in samenwerking met het Zuidelijk Toneel en audiocollectief Schik.
  • ‘De Tranen van Ang’ is een Westfriese volksopera over helden die schurken blijken, familietradities en wederzijds onbegrip. Een muzikaal volksverhaal over de gebroeders Coen. 2 ondernemers die een reusachtig Oosters houten beeld hebben geërfd van een verre voorvader. Diens omstreden werk als gouverneur in Azië blijft de gemoederen bezig houden.
  • Samen met Studio Louter en Opera werkt Museum Bronbeek momenteel aan ontwerp en bouw van een nieuwe vaste tentoonstelling. Het museum is tot die tijd gesloten, maar tijdens de Week van de Koloniale Geschiedenis kunt u zien hoe deze expositie er uit komt te zien. Ook worden er voorafgaand aan de week, enkele vlogs over het werk aan de nieuwe tentoonstelling gepubliceerd.
  • Stichting TRISKontakten presenteert een middag over de geschiedenis van de Nederlandse Troepenmacht in Suriname (TRIS). Tot de onafhankelijkheid in 1975 vormden Nederlandse dienstplichtigen samen met Surinamers decennia lang de troepenmacht in de toenmalige kolonie. Over hun werk vertellen diverse veteranen. Historicus Tjipke de Vries gaat in op de geschiedenis van de TRIS.
  • In samenwerking met het IndoFilmCafé vertonen we een film, met inleiding en nabespreking.
  • Samen met het Arnhems Erfgoedcentrum Rozet hebben we een podcast en een mini-tentoonstelling gemaakt over werken op het landgoed Bronbeek en hoe dat door de tijd heen ging. Bewoners en personeel hebben vanaf het begin een bedrijf op het landgoed draaiende gehouden: ze hielden koeien, kippen en geiten, verbouwden groenten, kookten maaltijden en tuinierden.
  • We sluiten de week af op de Dag van de Arnhemse Geschiedenis. Die dag gaan Barbara Esseboom en Kees Huntink in op een wonderlijke koloniale tentoonstelling die in 1928 in Zypendaal werd gehouden. Daar werden werk en zelfs koloniale inwoners uit Oost en West getoond. Esseboom en Huntink zijn onderzoekers van Stichting Erfgoed Gelderland.

Programma downloaden

Vanaf 1 oktober kunt u op deze pagina het complete weekprogramma downloaden. In het document vindt u uitgebreide beschrijvingen, tijden, locaties en informatie over reserveren.

De ‘Week van de Koloniale Geschiedenis’ is onderdeel van de landelijke ‘Maand van de Geschiedenis’.