16 oktober Week van de Koloniale Geschiedenis

Activiteitendata

 • Datum -
 • Tijd
 • Locatie Museum Bronbeek, Velperweg 147 in Arnhem

Museum Bronbeek organiseert een reeks activiteiten rond het thema ‘Aan het werk’ in de ‘Week van de Koloniale Geschiedenis’. Dit is in samenwerking met Erfgoed Gelderland, Stichting TRISKontakten, Erfgoedcentrum Rozet en het Indo Filmcafé/Lux Nijmegen.

Eeuwenlang werkten vrouwen en mannen zich in het zweet onder een verzengende zon in de Nederlandse koloniën in Azië en Amerika. Sommigen deden dit uit vrije wil. Maar voor velen was dit geen vrije keus, zij moesten werken.

Beperkte vrijheid

Er waren er die vanuit Nederland kwamen om fortuin te maken in het koloniale bedrijfsleven, om daarna nooit meer te hoeven werken. Tot slaaf gemaakt in de Oost en de West, werkten ze dag in dag uit onder zware omstandigheden om te overleven. Weer anderen moesten als dienstplichtig militair aan het werk, in de Oost of de West. Sommigen waren ambitieus en meedogenloos op zoek om groots werk te verrichten. En er waren mannen en vrouwen die als contractarbeider lange dagen maakten op plantages en in mijnen. Hun vrijheid was maar heel beperkt.

Aan het werk

Het toont hoe anders de ervaringen waren in de voormalige koloniën. En hoe verschillend de betekenis was en is van ‘aan het werk’ zijn. Tegenwoordig zijn we bezig om dit koloniale verleden te verwerken. Museum Bronbeek grijpt dit jaar het thema ‘Aan het werk’ aan om met een interessant en afwisselend programma dieper in te gaan op allerlei vormen werk in de voormalige koloniën in de Oost en de West.

Programma

 • Zaterdag 16 oktober 15.00 uur
  We starten de week op de Dag van de Arnhemse Geschiedenis. Die dag zal Barbara Esseboom van Erfgoed Gelderland ingaan op een wonderlijke koloniale tentoonstelling die in 1928 in Zypendaal werd gehouden. Daar werden werk en zelfs koloniale inwoners uit Oost en West getoond. En die sliepen op Bronbeek.
  Toegang gratis. Aanmelden alleen via Erfgoedcentrum Rozet: www.rozet.nl

 • Dinsdag 19 oktober 15.00 uur
  ‘De Tranen van Ang’ is een Westfriese volksopera over helden die schurken blijken, familietradities en wederzijds onbegrip. Een muzikaal volksverhaal over de gebroeders Coen, verre nazaten van…. Het omstreden werk van hun verre voorvader als gouverneur in Azië blijft de gemoederen bezig houden.
  Kaarten te bestellen via het.volksoperahuis.nl

 • Dinsdag 19 oktober 18.30 en 21.00 uur
  In samenwerking met Focus Filmtheater presenteren we de theatervoorstelling ‘Oost-Indisch Doof’ van Hanneke Coolen-Colsters vertelt over Hanneke’s grootvader Piet Colsters, die als dienstplichtig militair eind jaren 1940 naar Indonesië moest. De voorstelling kwam tot stand in samenwerking met het Zuidelijk Toneel en audiocollectief Schik.
  Kaarten te bestellen via focusarnhem.nl

 • Woensdag 20 oktober 15.00 uur
  Met Studio Louter en OPERA Amsterdam werkt Museum Bronbeek momenteel aan een nieuwe vaste tentoonstelling. In deze Week geven we samen alvast een sneak preview van de nieuwe tentoonstelling. Verder laten we zien met welke dilemma’s en uitdagingen je te maken krijgt bij het ontwerpen van een tentoonstelling over kolonialisme.
  Toegang gratis. Aanmelden noodzakelijk voor 13 oktober, en alleen via e-mail: loket.bronbeek@mindef.nl. Vermeld daarbij uw naam, aantal personen en ‘Lezing Studio Louter & OPERA Amsterdam’

 • Woensdag 20 oktober 19.30 uur
  In samenwerking met met IndoFILMcafé/Lux Nijmegen organiseren we een muzikale voorstelling met Marion Bloem: ‘Rugzak van je ouders, Indische bagage.’ Marion Bloem vertelt over het (post)kolonialisme, trapjes denken en identiteit. De muzikale ondersteuning is van Indische muzikanten.
  Kaarten te bestellen via lux-nijmegen.nl

 • Donderdag 21 oktober 13.00 uur
  Stichting TRIS Kontakten presenteert op de speciale ‘Trisdag’ de geschiedenis van de Nederlandse Troepenmacht in Suriname (TRIS). Tot de onafhankelijkheid van Suriname vormden Nederlandse dienstplichtigen samen met Surinamers de troepenmacht in de toenmalige kolonie. Over hun werk in Suriname vertellen diverse veteranen. Oud-TRIS’er Tjipke de Vries gaat in op de geschiedenis van de TRIS.
  Aanmelden via e-mail: contact@triskontakten.nl. De kosten voor de middag zijn 10 euro per persoon. Maak het bedrag tijdig over t.n.v. Stichting Triskontakten NL 16 INGB 0676 2054 53 onder vermelding van TRISDAG BRONBEEK. Dan bent u ook direct geregistreerd.

Programma downloaden

Vanaf 1 oktober kunt u op deze pagina het complete weekprogramma downloaden. In het document vindt u uitgebreide beschrijvingen, tijden, locaties en informatie over reserveren.

De ‘Week van de Koloniale Geschiedenis’ is onderdeel van de landelijke ‘Maand van de Geschiedenis’.