24 november Lezing door Piet Hagen: koloniale oorlogen in Indonesië

Activiteitendata
Museum Bronbeek, Velperweg 147 in Arnhem

In de loop van de koloniale geschiedenis is er in Indonesië een groot aantal oorlogen gevoerd. Journalist en schrijver Piet Hagen maakte er een historisch overzicht van en publiceerde het onder de titel: ‘Koloniale oorlogen in Indonesië – vijf eeuwen verzet tegen vreemde overheersing’.

Hij schat het totale aantal Indonesische slachtoffers van de 500 militaire expedities, oorlogjes en oorlogen op tenminste 3 à 4 miljoen. Hagen’s historisch overzicht begint met het intra-Aziatische Netwerk van vóór 1500, toen er grote rijken bestonden op Java en Sumatra. Vervolgens komt de globalisering vanaf de 16de eeuw aan de orde, de concurrentie tussen Westerse mogendheden, de geleidelijke onderwerping van de archipel en het verzet daartegen en het Koloniaal Systeem. Ten slotte laat hij zien dat kritiek op het kolonialisme van alle tijden is.

De lezing wordt georganiseerd in samenwerking met Volksuniversiteit Arnhem. De toegangsprijs (inclusief museumentree) is €15. Inschrijving is noodzakelijk via www.volksuniversiteitarnhem.nl