05 juli Zomerrondleiding en diapresentatie ‘Landgoed Bronbeek: koninklijk geschenk voor veteranen’

Activiteitendata
-
Landgoed Bronbeek, Velperweg 147 in Arnhem

In de diapresentatie en rondleiding ‘Landgoed Bronbeek: koninklijk geschenk voor veteranen’ staan 2 eeuwen geschiedenis van het Arnhemse landgoed Bronbeek centraal.

De presentatie bestaat uit 2 delen. Eerst brengt Niek Ravensbergen de ontwikkeling en het gebruik van het landgoed in beeld. Dit doet hij met historische en hedendaagse foto’s en kaarten op groot scherm. De aansluitende rondleiding over het landgoed voert langs bijzondere bomen, de bron en beek met watervalletjes, beelden en plantenkalender.

Ook de architectuur van de monumentale gebouwen en gedenktekens voor de slachtoffers van de Japanse bezetting van Nederlands-Indië worden belicht.

Koninklijk geschenk

Het landgoed Bronbeek wordt al 156 jaar bewoond door oud-militairen. Maar zijn geschiedenis gaat nog verder terug. De rentenier Hermen Steygerwalt begon in mei 1817 met de aanleg van een ‘buitengoed’ bij een natuurlijke bron en beek aan de Arnhemse Velperweg. Hij bouwde er rond 1820 een eenvoudig buitenhuis en noemde het terrein ‘Bronbeek’.

Het huis werd in latere tijd vervangen door een statige villa. Koning Willem III, die het landgoed 5 jaren bezat, liet deze villa uitbreiden met 2 zijvleugels. In 1859 schonk hij zijn landgoed aan de Staat der Nederlanden. Hij stelde als voorwaarde dat de Staat er een tehuis zou bouwen voor militairen die gediend hadden in het Koninklijk Nederlands-Indisch Leger (KNIL). De toenmalig beroemde architect Willem Nicolaas Rose ontwierp dit ‘Koloniaal Militair Invalidenhuis Bronbeek’. Het invalidenhuis opende op 19 februari 1863.  

De tehuisbewoners hielden sindsdien bijna een eeuw lang een gemengd agrarisch bedrijf op het landgoed in stand. Daarnaast onderhielden zij in hun tehuis een collectie militaire en volkenkundige voorwerpen uit Nederlands-Indië. Hun collectie is de basis van het huidige museum voor de Nederlandse koloniale geschiedenis. In 1960 is het terrein veranderd in een park, met behoud van de historische structuur en gebouwen. Nog steeds wonen er oud-militairen in het tehuis op het landgoed, maar nu van alle delen van de Nederlandse krijgsmacht.

Reserveren

Deze middag is onder meer interessant voor mensen met belangstelling voor de Nederlandse koloniale geschiedenis en voor groen erfgoed. Deelname met museumentreebewijs (Museumkaart, Veteranen en Vrienden gratis). Reserveren is gewenst via nb.ravensbergen@mindef.nl.

Zie ook