Koninklijke Luchtmacht

Deze hoofdrubriek bevat 5 rubrieken:

De Koninklijke Luchtmacht is een modern en technologisch krijgsmachtdeel dat wereldwijd bijdraagt aan vrijheid, veiligheid en welvaart. Hiervoor beschikt de luchtmacht over hooggekwalificeerd personeel, vliegtuigen, helikopters en andere wapensystemen.

Defensie staat er als het nodig is. Waar dan ook. Elke dag. Voor Nederland.