Commando DienstenCentra

Deze hoofdrubriek bevat 2 rubrieken:

Het Commando DienstenCentra (CDC) verricht ondersteunende taken voor de krijgsmacht. Het zorgt bijvoorbeeld voor voedsel, gezondheidszorg, gebouwen, oefenterreinen, onderwijs en personeelsdiensten. Zo kunnen marine, landmacht, luchtmacht en marechaussee zich richten op hun hoofdtaken, operaties op zee, land en in de lucht voor vrijheid, veiligheid en welvaart.

Defensie staat er als het nodig is. Waar dan ook. Elke dag. Voor Nederland.