Thuisfront

Deze hoofdrubriek bevat 4 rubrieken:

Nederlandse militairen leveren een belangrijke bijdrage aan vrijheid, veiligheid en welvaart wereldwijd. Ze helpen mee aan een veiliger toekomst en beter bestaan voor de lokale bevolking; ook in het belang van Nederland. Maar familie en vrienden blijven achter in Nederland. Zij vormen het thuisfront en moeten praktische zaken regelen. Bijvoorbeeld een contactpersoon voor Defensie in noodgevallen.

Het thuisfront ontvangt de Informatiemap Thuisfront. Hierin staat alle relevante informatie.

Defensie staat er als het nodig is. Waar dan ook. Elke dag. Voor Nederland.