Civiel-militaire samenwerking in missiegebied

Deze hoofdrubriek bevat 3 rubrieken:

Militairen werken in missiegebieden vaak samen met burgers en maatschappelijke organisaties (civiel-militaire samenwerking). Zo kan de missie beter en veiliger verlopen. Bijvoorbeeld doordat de bevolking meer begrip krijgt voor de missie. En omdat militairen door de samenwerking meer te weten komen over het missiegebied en de lokale cultuur. Daarnaast profiteert de plaatselijke bevolking van hulp bij de wederopbouw.

Alles over Civiel-militaire samenwerking in missiegebied

Defensie staat er als het nodig is. Waar dan ook. Elke dag. Voor Nederland.