Ceremonieel

Deze hoofdrubriek bevat 4 rubrieken:

De krijgsmacht voert al van oudsher ceremoniële taken uit. Eenheden van marine, landmacht, luchtmacht en marechaussee vertegenwoordigen in veel opzichten een uniek stuk militaire traditie. Zij doen dat bij openbare Koninklijke gelegenheden en gebeurtenissen van nationaal belang.

Defensie staat er als het nodig is. Waar dan ook. Elke dag. Voor Nederland.